Firma

Oferta

 • Gospodarka wodno-ściekowa

  • Badania i pomiary hydrometryczne, hydrochemiczne i bakteriologiczne
  • Operaty wodnoprawne
  • Ekspertyzy, analizy i studia hydrologiczne
 • Raporty środowiskowe

  • Opracowania ekofizjograficzne
  • Oceny oddziaływania na środowisko planowanych
  • Karty informacyjne przedsięwzięcia
  • Waloryzacje i inwentaryzacje przyrodnicze
  • Analizy przestrzenne
 • Monitoringi przyrodnicze

KLIENCI I WSPÓŁPRACA